พืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae)

พืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) (1)

พืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) (1)

พืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) (1)

พืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) (1)

พืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) เป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญของโลก แตงที่
รู้จักกันทั่วไป ได้แก่แตงกวาสควอช บวบ และเมลอน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นพืชเถาเลื้อย
ฤดูเดียวลําต้นมีขนาดปานกลาง มีถิ่นกําเนิดในเขตอบอุ่นของโลก และกระจายพันธุ์ทั่วไป
ในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น มีจํานวนเล็กน้อยที่พบอยู่ในเขตอากาศเย็น มีการปลูกและใช้
ประโยชน์จากพืชในตระกูลนี้มานาน โดยทั่วไปใช้ผลในการรับประทาน บางชนิดมี
สรรพคุณเป็นยารักษาโรค และใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องดนตรีภาชนะบรรจุของ
ใยขัด และกรองอากาศ เป็นต้น

พื้นที่ปลูกพืชตระกูลแตงในประเทศไทย มีประมาณ 440,000 ไร่หรือ 15% ของ
พื้นที่ปลูกผักทั้งหมด แตงโมเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด รองลงไปได้แก่ แตงกวา
ฟักทอง แตงร้าน บวบ ฟักเขียว มะระจีน และแคนตาลูป
ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์
ลําต้นเป็นแบบเถาเลื้อย มี 5 เหลี่ยม ยอดม้วนงอ และมีมือเกาะใบเป็นใบเดี่ยว
แบบฝ่ามือ 5 เหลี่ยม หรือเป็นใบประกอบแยกจากกัน มีการเรียงตัวของใบแบบสลับ ไม่มี
ใบเลี้ยง ดอกเป็นแบบสมมาตรตามรัศมี (actinomorphic) และเกือบทั้งหมดเป็นดอก

Related posts:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>